Schedule

2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006
01/03 Praha (Czech Republic) : Aikido seminar with Takashi Kuroki
02-03/03 Pardubice (Czech Republic) : Aikido seminar with Takashi Kuroki
15/03 Afipskiy (Russia) : Aikido seminar with Takashi Kuroki
16-17/03 Krasnodar (Russia) : Aikido seminar with Takashi Kuroki
18/03 Moscow (Russia) : Aikido seminar with Takashi Kuroki
22-24/03 Nizhniy Tagil (Russia) : Aikido seminar with Takashi Kuroki
06-07/04 Poznan (Poland) : International Aikido seminar with Takashi Kuroki
12-14/04 Sochi (Russia) : Aikido seminar with Takashi Kuroki
19-21/04 Yerevan (Armenia) : Aikido seminar with Takashi Kuroki
03-05/05 Tyumen (Russia) : International Aikido seminar
11-12/05 Almaty (Kazakhstan) : Aikido seminar with Takashi Kuroki
17-19/05 Sofia (Bulgaria) : International Aikido seminar with Takashi Kuroki
12/06 Karlsruhe (Germany) : Aikido seminar with Takashi Kuroki
13-16/06 Zurich (Switzerland) : International Aikido seminar with Takashi Kuroki
27-30/06 Bilbao (Spain) : International Aikido summer camp with Takashi Kuroki
21-22/09 Budapest (Hungary) : International Aikido seminar with Takashi Kuroki
19-20/10 Krasnoyarsk (Russia) : Aikido seminar with Takashi Kuroki
29/11 Praha (Czech Republic) : International Aikido seminar with Takashi Kuroki
30/11-01/12 Rakovnik (Czech Republic) : International Aikido seminar with Takashi Kuroki

Page Top